ข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการรถเครนให้เช่า

ข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการรถเครนให้เช่า

ข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการรถเครนให้เช่า

Blog Article

   รถเครน 25 ตัน 4 ล้อ     การเช่ารถเครนมาใช้งานนั้น นอกเหนือจากจะต้องพิจารณาถึงประเภทของรถเครน ขนาด และราคาแล้ว ยังมีกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ มาเกี่ยวข้อง ที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าควรทราบ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ธุรกิจบริการรถเครนให้เช่า จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการข้อควรปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยขณะใช้รถเครน     1. ห้ามมีการดัดแปลง แก้ไข ชิ้นส่วนของเครน เพราะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงและลดความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ     2. ต้องมีการติดป้ายบอกน้ำหนักยกของเครน เพื่อสื่อสารถึงน้ำหนักยกให้ผู้บังคับเครนเห็นได้ชัดเจน     3. การใช้สัญญาณมือสากล เครน ปั้นจั่น เนื่องจากในพื้นที่ปฏิบัติงานอาจมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ผู้บังคับใช้เครนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณมือสากล     4. จัดทำเครื่องหมายแสดงเขตอันตราย ในพื้นที่บริเวณรอบๆ ที่เครนที่หมุนระหว่างทำงาน เพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น     5. เตรียมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอย่างเช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือเซฟตี้ แก่ผู้ใช้งานระหว่างการปฏิบัติงาน     6. การติดตั้งบันไดและราวจับกันตก บนเครนที่มีความสูงเกิน 3 เมตร หรือมีการติดตั้งนั่งร้านหรือมีตาข่ายนิรภัยรองเพื่อความปลอดภัย     7. การตรวจสอบและบำรุงรักษา ต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครนทุกๆ สามเดือนตามที่กำหนดโดยกรมแรงงาน และบันทึกทั้งเวลาตรวจสอบและผลการตรวจสอบ โดยต้องมีวิศวกรเป็นผู้รับรอง     8. ห้ามใช้เครนที่ชำรุดหรือไม่ปลอดภัย เครนที่ชำรุดเสียหายห้ามนำหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยไปปฏิบัติงาน  เช่ารถกระเช้า ราคาถูก    9. หากเป็นเวลากลางคืนควรจัดไฟให้สว่าง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ทำงาน     10. หลีกเลี่ยงการใช้เครนยกวัตถุที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานกำหนดไว้ โดยก่อนใช้งาน ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบน้ำหนักที่เครนสามารถยกได้ก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มาจากเครนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานใบรับรองความปลอดภัยประจำปี (ปจ.2) หรือใบเซอร์คนขับรถเครน     การขับรถเครนเป็นงานที่ต้องการความรอบรู้และทักษะทางเทคนิคที่สูง โดยผู้ขับรถเครนต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครนและมีความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่ฉับไวและเฉพาะเจาะจง เพื่อรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน ในกรณีที่พนักงานขับรถเครนได้รับการอบรมและได้รับใบรับรองความปลอดภัยประจำปี (ปจ.2) มีความสำคัญอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเครนรถเครนใบ ปจ.1 และใบ ปจ.2 แตกต่างกันอย่างไร    - ใบ ปจ.1 ใช้สำหรับ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ เช่น เครนโอเวอร์เฮด เครนทาวเวอร์ ลิฟต์ขนส่ง รอกยกของ เป็นต้น มีการตรวจสอบทุก 3-6 เดือน โดยวิศวกร ใบ ปจ.1 มักใช้ในงานก่อสร้าง โรงงาน อู่ต่อเรือ ซึ่งใบ ปจ.1 เป็นเอกสารการแจ้งการใช้เครื่องจักร ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตผู้ควบคุม      - ใบ ปจ.2 ใช้สำหรับ ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ เช่น รถเครน รถบรรทุกติดเครน เครนติดเรือ เป็นต้น มีการตรวจสอบทุก 3 เดือน โดยวิศวกร หรือช่างผู้ชำนาญ ใบ ปจ.2 มักใช้ในงานก่อสร้าง ยกของ ขนย้ายสิ่งของเปรียบเสมือนใบอนุญาตขับขี่รถเครนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย     สำหรับธุรกิจที่ให้บริการเช่ารถเครนหรือผู้รับเหมางานที่ไม่มีใบรับรองความปลอดภัยประจำปี (ปจ.2) จะไม่สามารถรับงานหรือให้บริการได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพราะในทางปฏิบัตินั้น ใบเซอร์คนขับเครนเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าผู้ควบคุมเครนได้รับการอบรมและทดสอบจากวิศวกรหรือสถาบันฝึกอบรมว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมรถเครนอย่างมีประสิทธิภาพ      ดังนั้น ธุรกิจให้เช่ารถเครนจำเป็นต้องมีพนักงานที่ผ่านการอบรมการขับเครนอย่างมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน บริษัท สิทธิ์ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการรถเครนให้เช่า ที่ได้รับการดูแล ผ่านการตรวจสอบ และได้รับใบรับรองความปลอดภัย ปจ.2 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง      - ให้เช่ารถเครนทั้งแบบรายเดือนและรายวัน

     - เช่ารถเครนพร้อมคนขับ พร้อมเข้างานเซฟตี้

     - มีรถเครนหลากหลายขนาดให้เลือก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท สิทธิ์ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เว็บไซต์ : https://www.sitcrane.com

https://sitcrane.brandexdirectory.com

https://sitcrane.pagesthai.com

https://www.ประสิทธิ์รถเครนรถกระเช้า.com


Report this page